บริการของเรา

ศูนย์บริการจัดหาจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วย แม่บ้านพี่เลี้ยงเด็กอย่างครบวงจร โดยพนักงานที่เป็นมืออาชีพและได้รับการฝึกอบรมในระดับสูง ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เรามีทั้งพยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล PN/NA และพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำของประเทศ พนักงานของเราผ่านการตรวจสอบประวัติมาเป็นอย่างดีและพนักงานทุกคนมีประสบการณ์ทำงานมา3-10ปีมาแล้วทุกคน เราตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความตั้งใจ เอาใจใส่ เพื่อให้ผู้ดูแลทุกท่าน สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านของท่านลูกค้า ทำให้มีการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น

ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง
ดูแลผู้ป่วยอ่อนแรงหรือมีโรคหลอดเลือดสมอง
ดูแลผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันสูง โรคไต โรคหัวใจ
ดูแลผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ดูแลผู้ที่เจาะคอ ต้องมีการดูดเสมหะ
ดูแลจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง
ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ดูแลผู้ที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็ก
ดูผู้สูงอายุที่ต้องการพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
หน้าที่ของพนักงานในการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วย
อาบน้ำเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลความสะอาดร่างกาย
ดูแลความสะอาดที่นอนและพื้นที่บริเวณที่ผู้ป่วยพักอาศัย
จัดเตรียมอาหาร จัดเตรียมยา ป้อนอาหาร-ป้อนยา
ดูแลเรื่องการขับถ่ายหนัก-ถ่ายเบา
พลิกตัวผู้สูงอายุนอนติดเตียงทำแผลกรณีแผลกดทับ
ช่วยทำกายภาพเบื้องต้น พาเดินเล่นขยับแขนขา
พยุงเดินอยู่เป็นเพื่อนคอยชวนพูดคุย

การรับประทานอาหาร เลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ควบคุมดูแลน้ำหนัก การทำภาระกิจส่วนตัว อาบน้ำ เช็ดตัว พาเข้าห้องน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สุขภาพจะมีการเฝ้าระวังความผิดสังเกตุต่าง ๆ ของร่างกายของผู้สูงอายุ การพักผ่อน ความสะอาดของเตียงนอนและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นสามารถเดินได้และทานอาหารได้เอง

ทำความสะอาดบ้านทั่วไป/ซัก-รีดเสื้อผ้า/เตรียมอาหารให้ผู้สูงอายุ/ดูแลสุขอนามัยให้ผู้สูงอายุ/วัดไข้-วัดความดัน/จัดยาให้ตามหมอสั่ง/พูดคุยกับผู้สูงอายุ เพื่อให้คลายเหงา นอนห้องเดียวกับผู้สูงอายุได้

พาผู้สูงอายุ เดินออกกำลังกาย ช่วยประคอง ช่วยพยุง
พาไปพบแพทย์ตามนัดหมาย หน้าที่อื่นๆ เช่น เคาะปอด ดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง ให้ออกซิเจน พ่นยา สวนปัสสาวะ ตามความเหมาะสมตามข้อตกลงเป็นต้น

Scroll to Top